Veliki seminar na Kopaoniku

Velika Kopaonička konferencija javnih nabavki održana u prostorijama hotela „Putnik” sa predstavnicima Komore javnih nabavki Srbije, Privredne komore Srbije, kancelarije za javne nabavke, JPP, DRI, Ministarstva finansija Republike Srbije, Ministarstva privrede, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Organizacija CMN @spiler.cmn